Onze huisregels

 • Parkeer uw auto op het veld links van de oprijlaan. Graag de oprijlaan zelf vrij houden.

 • Laat uw hond van tevoren goed uit.

 • Laat uw hond niet los op het parkeerterrein en langs de weg, er wordt hier veel te hard gereden.

 • Mocht uw hond onverhoopt op het parkeerveld of het terrein van de hondenschool zijn behoefte doen, ruim dit dan direct even op! Neem voldoende poepzakjes mee. De poepzakjes kunt u kwijt in de vuilnisbak op het veld.

 • Honden dienen ALTIJD en OVERAL aangelijnd te zijn, tenzij de instructeur toestemming geeft uw hond los te laten (bij oefeningen).

 • Op de hondenschool wordt bij voorkeur gewerkt met honden aan een halsband en een lijn van minimaal 140 cm lang.

 • Laat pups en honden niet met elkaar spelen aan de lijn. We willen de honden leren zoveel mogelijk aandacht voor de eigenaar te hebben, wanneer de hond aan de lijn is. Met elkaar spelen gebeurt alleen op aanwijzing van de instructeur en in de puppyren.

 • Laat uw hond niet op het parkeerterrein en het oefenveld graven.

 • Betalingen dienen contant te geschieden bij aanvang van de eerste les of van tevoren over gemaakt te worden op de bankrekening van de hondenschool. Indien er bij de derde les nog geen cursusgeld is betaald, heeft de instructeur het recht de cursist te weigeren.

 • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de training. Alleen in noodgevallen mag, in overleg met de instructeur, de telefoon aangeschakeld zijn.

 • Alle cursisten worden met hun cursusgenoten in een groepsapp geplaatst voor de nodige communicatie en instructie.

 • Van cursisten wordt verwacht, dat zij thuis oefenen met hun hond, om niet te ver achter te raken op het niveau van de groep.

 • Bij slechte weersomstandigheden kan het zijn dat we de lessen moeten afgezegd. Puppytraining gaat echter vrijwel altijd door. Uw instructeur informeert u via de groepsapp of telefonisch of een les afgelast wordt. Afgelaste lessen door de instructeur worden altijd ingehaald.

 • Mocht u klachten of kritiek hebben over de training, de instructeur of over andere zaken, bespreek dit dan met uw instructeur of met hondenschool eigenaar Kim Mourits. Instructeurs staan open voor kritiek, daar kunnen ze van leren.

 • Wij hanteren voor alle trainingen een minimum leeftijd van 15 jaar. In uitzonderlijke gevallen maken wij een uitzondering.

 • Indien wij van mening zijn dat een cursist zijn hond, medecursisten of instructeur “onheus bejegent” houden wij te allen tijde het recht om iemand van ons terrein te verwijderen

 • Alle volwassen honden dienen voldoende ingeënt te zijn. Voor pups wijkt dit af. Raadzaam is het om op de hondenschool te starten als de pup 2 entingen heeft gehad met 9 weken (1x in het nest en 1 x bij nieuwe eigenaar). De gefilmde training kan echter direct begonnen worden bij thuiskomst van de pup met 7 of 8 weken. Kennelhoestenting is bij ons niet verplicht.

 • Gebruik van een slipketting is niet toegestaan, tenzij anders is overlegd met uw insructeur.